JUDr.Vladimír Rybovič, advokát, Advokátska kancelária